TERAPIA TRAUMY POMOC PSYCHOLOGICZNA

Stacjonarnie oraz online

TERAPIA TRAUMY

Terapia traumy to proces terapeutyczny, który ma na celu pomóc osobom, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, w przetwarzaniu i wyzdrowieniu związanych z nimi emocji.

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Terapia dzieci i młodzieży to rodzaj terapii, która pomaga dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak trudne emocje, problemy w szkole lub w domu, a także zaburzenia psychiczne.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa forma wsparcia, która pomaga osobom w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Jest to forma pomocy psychologicznej, która jest udzielana w celu złagodzenia objawów kryzysu i zapobieżenia dalszym problemom.

CYBERUZALEŻNIENIA

Cyberuzależnienie, zwane także internetowym uzależnieniem lub uzależnieniem od komputera, jest zaburzeniem behawioralnym charakteryzującym się nadmiernym i problematycznym korzystaniem z Internetu i technologii cyfrowych. Jest to złożony stan, który może mieć negatywne konsekwencje dla fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka.

PsychotraumatologvPrzemysław Głowacki

kom.+48 502 126 127 mail. glowacki.przemyslaw@gmail.com

DYPLOMY I SZKOLENIA

 • dyplom KRYMINOLOG
 • spec. PSYCHOLOG ŚLEDCZY
 • dyplom PSYCHOTRAUMATOLOG
 • NEUROPSYCHOLOG w trakcie dyplomu
 • Jako specjalista zdrowia psychicznego, pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i parami, które potrzebują pomocy w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, społecznymi lub osobowościowymi. Wspieram pacjentów w odzyskiwaniu równowagi życiowej, wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu rozwiązań.
 • Pomagam osobom, które doświadczają trudności życiowych, takich jak stres, depresja, lęki, uzależnienia, traumy, kryzysy, konflikty i inne.
 • Zapewniam dyskrecję i przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie, nikogo nie szufladkuje.
 • Korzystam z różnych metod i technik pracy z pacjentem, dostosowując je do jego potrzeb i celów terapii. Zadzwoń, jeśli potrzebujesz wsparcia. Oferuję konsultacje i terapię indywidualną, par i rodzin, stacjonarnie i online.Uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy i dlatego potrzebuje wyjątkowego podejścia oraz innego tempa pracy.
 • Zależy mi na rozwijaniu u podopiecznych świadomości własnych praw i zasobów oraz na znajdowaniu wspólnie z nimi drogi do rozwiązywania ich problemów, budowaniu wspólnie strategii działania pozwalającej na wprowadzanie przemian w ich  życiu, dlatego metody z jakich korzystam w pracy indywidualnej lub grupowej zawsze dobieram indywidualnie.
 • Udzielam porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich jak katastrofa, działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie; pomagam osiągnąć utraconą równowagę psychiczną
 • Wswojej pracy terapeutycznej stosuję zintegrowany model terapii i patrzę na człowieka holistycznie.
 • Z zawodu jestem psychotraumatologiem (Uniwersytet Gdański) oraz kryminologiem o specjalizacji psychologia śledcza.
 • Ukończyłem również i informatykę i od początku mojej pracy zawodowej pracuje również w obszarze nowych mediów elektronicznych.
 • Znam doskonale branżę IT, media społecznościowe oraz tematykę nowych technologii, gier, sztucznej inteligencji i dzięki temu potrafię porozumieć się z dziećmi, nastolatkami oraz młodzieżą, które doświadczają problemów emocjonalnych podczas korzystania z nowych technologii.
 • Wspieram również rodziców prowadząc psychoedukacje w obszarze nowych technologi czyli po prostu tego z czym w wirtualnym świecie stykają się ich dzieci.
 • Pracuję również jako trener samodzielości z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. 
 • Ukończyłem studium I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR i stosuję tą metodę w pracy z dziećmi i z dorosłymi.
 • Dużo dały mi też doświadczenia na warsztatach z komunikacji bez przemocy oraz mindfulness.
 • Wybrałem TSR, ponieważ łączy się on bardzo z moimi przekonaniami i nastawieniem, że każdy człowiek ma zasoby, aby, jeżeli tylko tego chce, przy odpowiednim wsparciu, zmienić swoje życie. Obecnie rozwijam się również w obszarze MBSR.
 • Regularnie uczestniczę również w terapii własnej, superwizjach i warsztatach terapeutycznych. 
 • Zapraszam zarówno na konsultacje psychologiczne: 
 • – Rodziców dzieci w każdym wieku na konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię (w nurcie rodzicielstwa bliskości i rodzicielstwa przez zabawę oraz TSR)
 • – Dorosłych indywidualnie oraz pary
 • – Młodzież
 • – Osoby po doświadczeniu traumy
 • – Osoby w spektrum autyzmu.
 • Prowadzę również grupy terapeutyczne stacjonarne i wyjazdowe, szkolenia dla rodziców oraz warsztaty rozwojowe

“Czasem krok, którego boisz się najbardziej, jest tym,

który Cię wyzwoli.”

Robert Tew